Objavljivanje radova HR studenata sa FON-a u okviru projekta “Develop Great People and Organizations for Future – International Joint Research Experience Project”

Objavljivanje radova HR studenata sa FON-a u okviru projekta “Develop Great People and Organizations for Future – International Joint Research Experience Project”

FEAA UVT TIMISOARA ROMANIA – IZU ISTANBUL TURKEY – WUT POLAND

Posebno nam je zadovoljstvo što smo učestvovali na projektu koji ima za cilj da poveže mlade istraživače, eksperte i profesore iz više zemalja koji su zainteresovani za razvoj veština naučnog istraživanja u domenu Menadžmenta ljudskih resursa.  Možemo slobodno reći da smo postali deo mreže koja je posvećena međusobnoj razmeni iskustava i znanja i da smo uspostavili saradnju sa širom naučnom zajednicom i iskusnih i mladih istraživača.

Naši master studenti sa modula Upravljanje ljudskim resursima i  Menadžment ljudskih resursa, Nina Novović i Dejana Parežanin učestovale su na onlajn konferenciji i prezentovale svoje istraživačke radove zasnovane na završnim master radovima. Pod mentorstvom prof. dr Ivane Kovačević radovi su priređeni za Zbornik izabranih radova sa konferencije koji je dostupan na linku: https://feaa.uvt.ro/ro/extracurriculare/dgpof-2022

Najavljeni su i dalji pravci razvoja saradnje sa Fakultetom.  

Leave a Reply