Katedra za menadžment ljudskih resursa realizuje nastavu kroz niz predmeta na svim nivoima studija, pružajući studentima mogućnost za postepen razvoj kompetencija potrebnih budućim kadrovskim (HR) profesionalcima.

Osnovne akademske studije

Katedra za menadžment ljudskih resursa omogućava studentima osnovnih akademskih studija da kroz niz predmeta steknu široko znanje i razviju veštine neohodne za upravljanje ljudskim resursima u organizaciji.
Kurikulum katedre koncipiran je tako da studentima pruži šira psihološka i sociološka znanja o ličnosti i društvenim kategorijama i zakonitostima,  glavnim kadrovskim aktivnostima i procesima koji se odnose na trening i razvoj zaposlenih, motivaciju i liderstvo, osobenosti grupnog funkcionisanja, upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju i učenju, ali i etička pitanja koja se javljaju u svetu poslovanja. Kroz nastavu engleskog i francuskog jezika (struke) studenti stiču veštine neophodne za dalji samostalan akademski rad, ali i uspešno traženje posla. 

Pogledajte spisak predmeta.

Master akademske studije

Master akademske studije iz oblasti Menadžmenta ljudskih resursa namenjene su studentima Fakulteta organizacionih nauka ali i studentima drugih fakulteta koji žele da steknu znanja i veštine neophodne budućim HR profesionalcima.  

Studenti stiču opšta znanja o menadžmentu i organizaciji i upoznaju sa  sa svim osnovnim kadrovskim aktivnostima kroz obavezne predmete, a zatim kreiraju svoj razvojni put u skladu sa sopstvenim interesovanjima izborom predmeta koji se tiču različitih kadrovskih oblasti i procesa. 

Po završetku master studija studenti se mogu zaposliti na različitim pozicijama u okviru sektora za ljudske resurse i raditi na procesima planiranja, regrutovanja i selekcije zaposlenih, privlačenja talenata, razvoja zaposlenih, vrednovanja, upravljanja međuljudskim odnosima u organizaciji i slično.

Pogledajte spisak predmeta.

Specijalističke i doktorske studije

Dalji razvoj u oblasti Menadžmenta ljudskih resursa na Fakultetu organizacionih nauka studenti mogu nastaviti na specijalističkim i doktorskim akademskim studijama. 

Specijalističke akademske studije dalje razvijaju kompetencije studenata stečene na master akademskim studijama. Upoznavanje sa novim trendovima u oblasti poslovanja i sticanje veština za njihovu praktičnu primenu, daće studentima konkurentsku prednost na tržištu rada i povećati njihove mogućnosti za zaposlenje.

Savremeni koncept doktorskih akademskih studija omogućava nadogradnju teorijskih i praktičnih znanja stečenih na prethodnim nivoima studija. Intenzivan istraživački rad i mentorska podrška ubrzavaju učenje i razvoj studenata, obezbeđuju razvoj ekspertize u izabranim oblastima, kao i jačanje kompetencija neohodnih za dalji naučni rad. 

Pogledajte spisak predmeta.

Forma za predlog projekta ili saradnju