Naziv predmeta: Sociologija

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU

Studijski program

Menadžment i organizacija;
Informacioni sistemi i tehnologije (alternativni predmet)

Nivo studija

Osnovne akademske studije

Nastavnici

Slobodan Miladinović

Saradnici

Ivona Živković

Cilj predmeta

Student treba da stekne osnovna znanja iz sociologije, da se upozna sa glavnim društvenim kategorijama i zakonitostima koje su dovedene u organizacioni kontekst i da upozna glavne karakteristike i osobenosti našeg društva te da ta znanja može da upotrebi u praksi tj. da razume društveni kontekst organizacionih pojava i da razume sociološki način promišljanja istih.

Ishod učenja

Sticanje osnovnih socioloških znanja uz mogućnost praktičnog prepoznavanja društvenih kategorija i primene istih.

Tematske celine

 • Sociologija kao nauka, pojam i predmet sociologije
 • Grupa i organizacija
 • Naučno-tehniloški razvoj i društvo
 • Društvene vrednosti
 • Društvena moć
 • Struktura društva: klase i elite
 • Klasna struktura našeg društva
 • Društvena pokretljivost
 • Savremeni društveni sistemi
 • Globalizacija savremenog društva
 • Društvo u tranziciji
 • Ekologija i društvo
 • Rad
 • Organizovani rad
 • Ekonomska demokratija i participacija

Literatura

Dr Slobodan Miladinović: Uvod u sociologiju organizacije, FON, Beograd, 2013.

Način polaganja

Predispitne obaveze

Bodovi

ispit

bodovi

Prvi kolokvijum

maksimalno 40 bodova

Pismeni ispit

maksimalno 80 bodova

Drugi kolokvijum

maksimalno 40 bodova

Aktivnost na predavanjima

maksimalno 5 bodova

Projektni zadaci

maksimalno 15 bodova

Način ocenjivanja

OCENA

5

6

7

8

9

10

BROJ BODOVA

0-50

50,1-60

60,1-70

70,1-80

80,1-90

90,1-100

Materijali:

Nastavnici i saradnici na predmetu

dr Slobodan Miladinović
Email: slobodan.miladinovic@fon.bg.ac.rs 
Termin konsultacija: ponedeljak od 16h do 18h
Kabinet: 215

Saradnik u nastavi, Ivona Živković
Email: ivona.zivkovic@fon.bg.ac.rs 
Termin konsultacija: petak od 10h do 13h
Kabinet: 306