Naziv predmeta: E-obrazovanje

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU

Studijski program

Informacioni sistemi i tehnologije

Nivo studija

Osnovne akademske studije

Nastavnici

Doc. dr Jelena Anđelković Labrović

Saradnici

Nikola Petrović

Cilj predmeta

Osposobljavanje studenata za široku primenu informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju i učenju.

Ishod učenja

Studenti su osposobljeni za projektovanje i implementaciju sadržaja, kao i primenu određenih alata za elektronsko učenje i obrazovanje.

Tematske celine

 • Razvoj obrazovanja na daljinu
 • Osnovna pojmovna određenja: e-obrazovanje, e-učenje, m-učenje
 • Upravljanje sistemom obrazovanja na daljinu
 • Sinhronizacija obrazovanja na daljinu
 • Oblici posredovanja putem informaciono-komunikacionih tehnologija
 • Videokonferencije
 • Alati za e-učenje
 • Modeli za e-učenje
 • Lično okruženje za e-učenje
 • Učenje putem mobilnih tehnologija
 • Komunikacija u e-obrazovanju
 • Psihički aspekti elektronske komunikacije
 • Programiranje obrazovanja i informaciono-komunikacione tehnologije
 • Obrazovni softveri
 • Informaciono-komunikacine tehnologije u vrednovanju znanja

Literatura

1. Rosenberg m., “E-learning – Strategies for Delivering Knowledge in Digital Age”, McGraw-Hill, 2001

Dodatna literatura

2. Alan Clarke: „e-Learning Skills“, Palgrave Macmillan, 2004
3. Iverson, Kathleen M.: „E-learning Games : Interactive Learning Strategies for Digital Delivery“, Pearson/Prentice Hall, 2005

Način polaganja

Ispit se polaže kroz istraživački rad (50%) i izradom projektnih zadataka (50%).

Način ocenjivanja

Ocena 5 6 7 8 9 10
Broj poena
(0-50)
(51-60)
(61-70)
(71-80)
(81-90)
(91-100)

Obaveštenja

Materijali:

Nastavnici i saradnici na predmetu

Doc. dr Jelena Anđelković Labrović
Termin konsultacija: četvrtkom od 17 do 19h
Kabinet: c303

Nikola Petrović
Termin konsultacija: četvrtkom od 16 do 19h
Kabinet: c303