Naziv predmeta: Vođstvo i motivisanje

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU

Studijski program

Menadžment i organizacija

Nivo studija

Osnovne akademske studije

Nastavnici

Prof. dr Ivana Kovačević

Saradnici

Ivana Milinković

Cilj predmeta

Sticanje razumevanja međuzavisnosti funkcije upravljanja, fenomena liderstva i procesa motivisanja; usvajanje znanja o psihološkim aspektima upravljanja ljudskim resursima i motivacionom ulogom rukovodioca; usvajanje liderskih veština sa posebnim akcentom na liderski motivacioni potencijal.

Ishod učenja

Student će biti osposobljen da razlikuje stilove rukovođenja, da se angažuje u različitim zadacima koji podrazumevaju upravljanje timom, motiviše zaposlene u timu i prepoznaje različite stilove rukovođenja i izvore motivacije.

Tematske celine

  • Pojam rukovođenja i motivacije, međuzavisnost procesa
  • Individualne karakteristike uspešnih i neuspešnih projektih rukovodilaca
  • Stilovi rukovođenja: transakciono, transformaciono i pasivno
  • Modeli rukovođenja
  • Motivacione orijentacije i motivacija za rukovođenje
  • Povezanost, moć i postignuće kao motivi rukovođenja
  • Liderske strategije motivisanja
  • Planiranje, vođenje i praćenje procesa ostvarivanja projektnih ciljeva
  • Ishodi različitih stilova rukovođenja i tehnike merenja efekata procesa vođenja (posvećenost, angažovanost i zadovoljstvo)

Literatura

Milinković, I. (2019). Rukovođenje orijentisano ka postignuću. Zadužbina Andrejević
Madsen, S. (2019). The power of project leadership: 7 keys to help you transform from project manager to project leader. Kogan Page Publishers.
Schuler, H., Thornton III, G. C., Frintrup, A., Prochaska, M. (2017). Inventar motivacije za postignuće – AMI. Naklada Slap, Zagreb.
Avolio, B. J., Bass, B. M. (2010). Višefaktorski upitnik rukovođenja. Naklada Slap, Zagreb.

Način polaganja

Način ocenjivanja

Ocena 5 6 7 8 9 10
Broj poena
(0-50)
(51-60)
(61-70)
(71-80)
(81-90)
(91-100)

Obaveštenja

Materijali:

Nastavnici i saradnici na predmetu

Prof. dr Ivana Kovačević

Saradnik u nastavi, Ivana Milinković