ORGANIZACIJA DRUGOG KOLOKVIJUMA I ZAVRŠNOG ISPITA IZ PSIHOLOGIJE

ORGANIZACIJA DRUGOG KOLOKVIJUMA I ZAVRŠNOG ISPITA IZ PSIHOLOGIJE

Drage kolege,

Ovim putem vas zvanično obaveštavamo da drugi kolokvijum iz psihologije nećete polagati u drugoj kolokvijumskoj nedelji, već kao završni ispit u ispitnom roku.

  • Kolege koje su polagale 1. kolokvijum i zadovoljne su ostvarenim brojem poena, u ispitnom roku polažu test koji obuhvata drugi deo gradiva iz knjige.
  • Kolege koje nisu polagale 1. kolokvijum, ili nisu zadovoljne ostvarenim brojem poena, u ispitnom roku polažu test koji obuhvata i prvi i drugi deo gradiva iz knige.

Nakon završnog ispita iz ovog predmeta dobićete predlog ocene. Struktura ocene će biti sledeća:

  • Poeni sa radionica (predispitne aktivnosti tokom semestra) – do 20 poena;
  • Prvi kolokvijum (jedan deo gradiva) – do 35 poena;
  • Završni ispit (drugi deo gradiva) – do 45 poena;
  • Ukoliko i prvi i drugi deo gradiva polažete kao završni test možete ostvariti do 80 poena.

Ispit ste položili kada u zbiru svih navedenih aktivnosti imate 51 poen ili više.

VAŽNA NAPOMENA:

Termin polaganja ispita iz psihologije će biti naknadno objavljen u rasporedu, na zvaničnom sajtu Fakulteta.

Nedelju dana pre termina ispita biće postavljena forma za prijavu. Neophodno je da se putem forme prijavite za polaganje i označite da li polažete samo drugi deo ili oba dela gradiva na završnom ispitu.

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati predmetnog asistenta, Ivanu Kužet: ivana.kuzet@fon.bg.ac.rs

 

Želimo vam lepe praznike i uspešne predstojeće ispitne rokove.

Srdačno vas pozdravljaju,

Ivana Kovačević i Ivana Kužet

Leave a Reply