SOCIOLOGIJA: Rezultati drugog kolokvijuma i ispita

SOCIOLOGIJA: Rezultati drugog kolokvijuma i ispita

Drage koleginice i kolege,
 

u prilogu se nalaze rezultati drugog kolokvijuma i ispita sa zaključnim ocenama.

U koloni “aktivnost na nastavi” dati su bodovi za rad na časovima ( diskusije). Bodovi su dati prema broju javljanja, od najviše osam ostvarenih javljanja jedan. (1) bod dobili su studenti koji su učestvovali  u diskusijama 5-6 puta, a dva (2) boda oni koji su učestvovali 7-8 puta.

U koloni “prisustvo na nastavi”, dati su bodovi studentima koji su prisustvovali časovima duže od 60 minuta. Popis studenata je obavljen osam puta. Studenti koji su prisustvovali 5-6 puta dobili su jedan (1) bod. Studenti koji su prisustvovali sedam (7) puta dobili su 2 boda i studenti koji su prisustvovali svih osam puta (8) dobijaju tri (3) boda.

Leave a Reply