Letnja škola HR analitike

Letnja škola HR analitike

Katedra za menadžment ljudskih resursa i Centar za menadžment ljudskih resursa, Fakulteta organizacionih nauka, za sve zainteresovane studente će organizovati LETNJU ŠKOLU HR ANALITIKE.

LETNJA ŠKOLA HR ANALITIKE održaće se na godine na Fakultetu organizacionih nauka. Predavač će biti doc. dr Goran Kuljanin sa DePaul Univerziteta iz Čikaga, koji je ekspert za primenu programskog jezika R za analizu podataka u HR domenu.


Učesnici ove škole će imati priliku da se upoznaju sa glavnim koncepatima analitičkog pristupa HR procesima i da steknu veštine korišćenja digitalnih alata za analizu velike količine podataka o zaposlenima. Fokus škole je na primeni programskog jezika R u analizi velike količine podataka o zaposlenima.
Letnja škola podrazumeva 60 časova aktivne nastave (30 časova teorijske nastave i 30 časova praktične nastave) , nakon čega će studenti biti osposobljeni da:
• Razumeju korišćenje analitike u oblasti HR
• Koriste analitičke alate, pogotovo programski jezik R
• Koriste podatake o zaposlenima za HR analitiku i donošenje odluka
• Primenjuju principe vizualizacije podataka za analizu i poslovnu komunikaciju
• Koriste statističke metode
• Timski urade HR analitički projekat od početka do kraja

Svi zainteresovani studenti osnovnih, master i doktorskih studija, menadžmenta i informacionih tehnologija, koji žele da se profilišu u domenu poslovne analitike i/ili ljudskih resursa mogu se prijaviti za učešće na Letnjoj školi HR analitike.

Informacije o predavačima:

Dr. Goran Kuljanin je docent profesor Menadžmenta i Preduzetništva na DePaul Univerzitetu u Čikagu, Illinois, SAD. Njegovo iztraživanje fokusira se na aplikaciji računarskih modela za istraživanje psiholoških procesa i nastajanje psiholoških fenomena, istraživanje u primeni i korišćenju statističkih metoda za analiziranje psiholoških dinamika, primenjivanje nauke podataka za informisanje u istraživanju psihologije i istraživanje timskih kompozicija i procesa i nastajanja timskih fenomena i rezultata. Dr. Kuljanin objavio je svoja istraživanja u vodećim časopisima uključujući: Journal of Applied Psychology, Psychological Methods i Organizational Research Methods. Njegove iztraživačke nagrade uključuju: Best Article in Organizational Research Methods in 2013, 2015 William A. Owens Scholarly Achievement Award od Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP) i Monograph Distinction od Journal of Applied Psychology. Sa kolegama, osvojio je $1.25 milion u istraživačkim nagradama od U.S. Army Research Institute for Behavioral and Social Sciences.

Pored profesora Kuljanina, na LETNJOJ ŠKOLI HR ANALITIKE predavači će biti:

Boris Delibašić, PhD, redovni profesor, Katedra za organizaciju poslovnih sistema, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Dušan Vujošević, PhD, docent, Računarski fakultet, Univerzitet Union, Beograd
Ivana Kovačević, PhD, vanredni profesor, Katedra za menadžment ljudskih resursa, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Jelena Anđelković Labrović, PhD, docent, Katedra za menadžment ljudskih resursa, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Leave a Reply