Naziv predmeta: Trening i razvoj

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU

Studijski program

Menadžment i organizacija

Nivo studija

Osnovne akademske studije

Nastavnici

Doc. dr Jelena Anđelković Labrović

Saradnici

Nikola Petrović

Cilj predmeta

Upoznavanje studentata sa procesom i aktivnostima treninga i razvoja zaposlenih u organizaciji, sa ciljem privlačenja i zadržavanja talenata. Razvijanje znanja i veština potrebnih za trening i razvoj zaposlenih u organizaciji sa fokusom na analizi trening potreba i dizajniranju treninga.

Ishod učenja

Studenti su sposobni da prepoznaju različite oblike obrazovnog procesa i procesa učenja u organizaciji i mogu ih kritički analizirati. Sposobni su da prepoznaju značaj aktivnosti treninga i razvoja zaposlenih u okviru Menadžmenta ljudskih resursa. Poseduju napredna znanja o dizajniranju trening procesa i fazama tog procesa tako da mogu konceptualno da osmisle treining program. Studenti su sposobni da u timovima uz mentorsku podršku i integrisanje teorijskog znanja i iskustva sprovedu analizu potreba za treningom na konkretnom primeru.

Tematske celine

 • Društveni razvoj i obrazovanje
 • Strateški pristup obrazovanju i razvoju
 • Obrazovni procesi u menadžmentu ljudskih resursa
 • Pojmovno odrđenje razvoja
 • Razvoj karijere zaposlenih
 • Pojmovno odrđenje treninga
 • Učenje i razvoj ljudskih resursa
 • Definicija učenja
 • Upravljanje ljudskim resursima i projektovanje treninga
 • Upravljanje ljudskim resursima i trening menadžment
 • Dizajniranje (projektovanje) trening programa
 • Prva faza u projektovanju treninga: analiza potreba
 • Projektovanje programa obuke
 • Klasifikacija programa po sadržaju
 • Trening metode
 • Projektovanje realizacije treninga
 • Projektovanje vrednovanja treninga
 • Prezentacija pozitivnih iskustava iz prakse

Literatura

1. Milosavljević Gordana: Trening i razvoj, FON, 2008.

Dodatna literatura:

1. Raymond Noe, Employee Training & Development 7th ed, McGraw Hill, 2016
2. Blanchard, P.Nick, Thacker, James: Effective training: system, strategies and practices – 4th ed., PEARSON Prentice Hall, 2010

Način polaganja

Ispit se polaže izradom projektnog zadatka (40%), nedeljnih zadataka (20%) i testa znanja (40%).

Način ocenjivanja

Ocena 5 6 7 8 9 10
Broj poena
(0-50)
(51-60)
(61-70)
(71-80)
(81-90)
(91-100)

Obaveštenja

Nastavnici i saradnici na predmetu

Doc. dr Jelena Anđelković Labrović
Termin konsultacija: četvrtkom od 17 do 19h
Kabinet: c303

Nikola Petrović
Termin konsultacija: četvrtkom od 16 do 19h
Kabinet: c303